Lịch sử 7 Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Học 247 giới thiệu đến các em bài học: Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước sẽ giúp các em tìm hiểu quá trình vua Quang Trung xây dựng và phát triển đất nước như thế nào sau khi lên ngôi vua. Mời các em cùng tìm hiểu bài học này. 

Tóm tắt lý thuyết

1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc

 • Quang Trung đóng đô ở Phú Xuân.

a. Về kinh tế:

 • Ban hành Chiếu khuyến nông, dân nghèo có ruộng cày,
 • Giảm nhẹ nhiều lọai thuế.
 • Mở cửa ải, thông chợ.
 • Thủ công nghiệp và buôn bán được khôi phục.
 • Kinh tế được khôi phục.

b. Về văn hóa, giáo dục:

 • Ban Chiếu lập học, mở trường học.
 • Chữ Nôm là chữ viết chính thức, Nguyễn Thiếp lập Viện Sùng Chính để dịch chữ Hán sang chữ Nôm dùng làm tài liệu học tập đã đánh dấu thành quả trong lịch sử đấu tranh bảo tồn văn hóa dân tộc. 

Chiêú Nôm- Bút tích của Nguyễn Huệ gửi La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp

(Chiêú Nôm- Bút tích của Nguyễn Huệ gửi La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp)

Ấn triện thời Tây Sơn

(Ấn triện thời Tây Sơn)

2. Chính sách quốc phòng, ngọai giao

a. Quốc phòng:

Phía Bắc Lê Duy Chỉ quấy phá ; phía Nam Nguyễn Ánh cầu viện Pháp chiếm lại Gia Định.

 • Quang Trung xây dựng quân đội mạnh:   
 • Thực hiện chế độ quân dịch.
 • Quân đội gồm bộ binh,thủy binh, tượng binh, kỵ binh, chiến thuyền và đại bác.
 • Ngọai giao: đối với nhà Thanh là mềm dẻo nhưng kiên quyết, vua Thanh phải công nhận độc lập của nước ta.Đối với phương Tây:mở cửa.
 • Phía nam Nguyễn Ánh tìm cách đánh ra Quy Nhơn, Quang Trung lên kế hoạch lấy lại Gia Định, nhưng 16/9/1792 Ông mất, Quang Tỏan lên ngôi nhưng bất lực nên cải cách của ông không thực hiện được.

b. Các sự kiện chính:

 • 1771 Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ do 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo.
 • 1777 nghĩa quân Tây Sơn lật đổ Chúa Nguyễn ở Đàng Trong.
 • 1785 Nguyễn Huệ chỉ huy, tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm Xòai Mút.
 • 1786 Tây Sơn tiến ra Bắc lật đổ Chúa Trịnh.
 • 1789 Vua  Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh.
 • 1789- 1792 Quang Trung thực hiện nhiều cải cách tiến bộ.
 • 1792 Quang Trung đột ngột qua đời.   

Lời kết

Sau khi học xong bài này các em cần nắm được nội dung sau: 

 • Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc
 • Chính sách quốc phòng, ngọai giao

Nhằm giúp các em củng cố lại nội dung bài học, mời các em cùng thử sức mình với các câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 26 trong phần sau. Ngoài ra, các bài tập trong sách giáo khoa đều được hướng dẫn giải chi tiết trong phần Giải bài tập Lịch sử 7 Bài 26. Nếu các em có thắc mắc về nội dung bài học thì nhớ đặt câu hỏi ở phần Hỏi đáp nhé.

Các em hãy cùng chuẩn bị: Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Được đề xuất cho bạn