Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 26 Quang Trung xây dựng đất nước

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Sau khi chiến thắng giặc ngoại xâm, Quang Trung lên ngôi và đóng kinh đô ở đâu?

  • A. Phú Xuân
  • B. Bình Định
  • C. Thăng Long
  • D. Thanh Hóa
 • Câu 2:

  Vua Quang Trung ra chiếu khuyến nông nhằm mục đích gì? 

  • A. Giair quyết tình trạng đói do Họ Nguyễn ở Đàng trong để lại
  • B. Giair quyết việc làm cho nhân dân 
  • C. Giair quyết nạn cướp ruộng đất của địa chủ và quan lại
  • D. Giair quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong
 • Câu 3:

  Vua Quang Trung yêu cầu nhà Thanh làm gì để phát triển thương mại: 

  • A. Mở cửa ải, thông chợ búa
  • B. Chỉ được buôn bán những sản phẩm nông nghiệp
  • C. Mở rộng quan hệ giao lưu buôn bán với nước ta
  • D. Bế quan tỏa cảng
 • Câu 4:

  Vua Quang Trung đã làm gì để khuyến khích nhân dân học tập

  • A. Ban bố Chiếu lập học
  • B. Xóa nạn mù chữ
  • C. Ban hành chiếu khuyến học
  • D. Mở thêm trường dạy học
 • Câu 5:

  Vua Quang Trung giao cho ai mở Viện Sùng chính để dịch chữ Hán sang chữ Nôm

  • A. Nguyễn Thiếp
  • B. Ngô Thời Nhậm
  • C. Vũ Văn Dũng
  • D. Ngô Văn Sở
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn