ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.5 trang 32 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.5 trang 32 SBT Lịch Sử 6

Nước ta là một trong những quê hương của

A. cây lúa nước.    

B. cây khoai lang.

C. cây ngô.    

D. cây lúa mạch.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.5

 
 

Nước ta là một trong những quê hương của cây lúa nước.   

Đáp án A

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 32 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1