ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.3 trang 31 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.3 trang 31 SBT Lịch Sử 6

Người nguyên thuỷ phát minh ra thuật luyện kim thông qua

A. quá trình đi tìm đá để chế tác công cụ.

B. quá trình chế tác đá làm công cụ.

C. quá trình nung gốm.

D. quá trình khai phá đất đai.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

 
 

Người nguyên thuỷ phát minh ra thuật luyện kim thông qua quá trình nung gốm.

Đáp án C

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 31 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1