ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.4 trang 31 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.4 trang 31 SBT Lịch Sử 6

Bằng chứng chứng tỏ người thời Phùng Nguyên - Hoa Lộc đã biết đến thuật luyện kim là:

A. tìm được nhiều vật dụng bằng đồng trong các di chỉ thời Phùng Nguyên - Hoa Lộc

B. phát hiện được những cục đồng, xỉ đồng, dây đồng, dùi đồng trong các di chỉ thời Phùng Nguyên - Hoa Lộc.

C. có một số đồ dùng bằng đồng từ thời kì đó còn tồn tại đến ngày nay.

D. thông qua ghi chép trong các tư liệu cổ

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

 
 

Bằng chứng chứng tỏ người thời Phùng Nguyên - Hoa Lộc đã biết đến thuật luyện kim là phát hiện được những cục đồng, xỉ đồng, dây đồng, dùi đồng trong các di chỉ thời Phùng Nguyên - Hoa Lộc.

Đáp án B

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 31 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1