Chương II: Thời Đại Dựng Nước: Văn Lang - Âu Lạc

 • Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

  Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế
  Hoc 247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài học: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế giúp các em tìm hiểu về quá trình xuất hiện và cải tiến công cụ lao động qua từng giai đoạn từ đồ đá đến luyện kim đồ sắt. Qúa trình cải tiến công cụ lao động đã giúp cho đời sống kinh tế phát triển như thế nào? Mời các em cùng tìm hiểu bài học này

  5 trắc nghiệm 61 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 11: Những chuyển biến về xã hội

  Bài 11: Những chuyển biến về xã hội
  Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài học: Bài 11: Những chuyển biến về xã hội giúp các em tìm hiểu về những chuyển biến về xã hội như thế nào? Do đâu mà có những thay đổi đó. Mời các em tìm hiểu bài học này. 

  5 trắc nghiệm 39 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Nước Văn Lang

  Bài 12: Nước Văn Lang
  Bài học này giúp các em tìm hiểu về nhà nước đầu tiên của nước ta đó là nhà nước Văn Lang, về cơ sở hình thành, quá trình thành lập và bộ máy nhà nước sơ khia đầu nước của nước ta đucợ tổ chức như thế nào? Mời các em cùng tìm hiểu bài học này: Bài 12: Nước Văn Lang

  5 trắc nghiệm 200 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

  Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang
  Học 247 xin giới thiệu đến các em bài học: Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang giúp các em tìm hiểu về đời sống của nhân dân ta dưới thời Văn Lang khi tổ chức nhà nước đầu tiên ra đời như thế nào? Mời các em cùng tìm hiểu bài học này. 

  47 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 14: Nước Âu Lạc

  Bài 14: Nước Âu Lạc
  Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài: Bài 14: Nước Âu Lạc giúp các em tìm hiểu nhà nước thứ 2 ra đời và phát triển như thế nào? Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược đầu tiên của nước ta diễn ra như thế nào? Kết quả ra sao? Tổ chức nhà nước như thế nào? Để tìm hiểu các vấn đề đó mời các em cùng tìm hiểu bài học này. 

  5 trắc nghiệm 114 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo)

  Bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo)
  Hoc247 giới thiệu đến các em học sinh bài học: Nước Âu Lạc (tiếp theo) giúp các em tìm hiểu quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta dưới thời nhà nước Âu Lạc, quá trình xây dựng thành Cổ Loa ra sao. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống lại quân xâm lược Triệu Đà như thế nào. 

  5 trắc nghiệm 52 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 16: Ôn tập chương I và chương II

  Bài 16: Ôn tập chương I và chương II
  Chúng ta vừa học xong thời kì lịch sử từ khi xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta đến thời dựng nước Văn Lang - Âu Lạc. Học 247 giới thiệu đến các em học sinh bài Ôn tập chương I và chương II giúp các em ôn lại các kiến thức đã học. 

  11 trắc nghiệm 65 hỏi đáp

  Xem chi tiết