YOMEDIA
NONE

Bài tập Thảo luận trang 203 SGK Lịch sử 10 Bài 40

Bài tập Thảo luận trang 203 SGK Lịch sử 10 Bài 40

Trình bày những diễn biến chính của Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Diễn biến chính của Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga:
  • Ngày 9-1-1905, 14 vạn công nhân Xanh Pê-téc-bua và gia đình tiến đến Cung điện Mùa Đông để thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống nhưng bi đàn áp. Công nhân dựng chiến lũy chiến đấu.
  • Mùa hè năm 1905, phong trào cách mạng lan rộng, lôi cuốn cả binh lính và nông dân.
  • Lễ kỉ niệm ngày 1-5-1905 biến thành cuộc biểu dương tình đoàn kết của công nhân toàn Nga. Tinh thần cách mạng lan đến cả quân đội.
  • Mùa thu 1905, phong trào cách mạng tiếp tục dâng cao với nhiều cuộc bãi công chính trị của quần chúng làm ngưng trị mọi hoạt động kinh tế và giao thông.
  • Tại Mat-xcơ-va, tháng 12-1905 cuộc tổng bãi công biến thành khởi nghĩa vũ trang nhưng thất bại.
  • Phong trào xuống dần và kết thúc vào năm 1907.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 203 SGK Lịch sử 10 Bài 40 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON