YOMEDIA

Bài tập 2 trang 155 SBT Lịch sử 10 Bài 40

Bài tập 2 trang 155 SBT Lịch sử 10 Bài 40

 Hãy điền thời gian phù hợp với nội dung liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Lênin.   

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

1. Năm 1870, Lênin chào đời.

2. Năm 1893, Lênin trở thành người đứng đầu một nhóm mácxít ở Pêtécbua.

3. Năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm mácxít Pêtécbua thành tổ chức chính trị lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

4. Năm 1898, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thành lập.

5. Năm 1903, triệu tập Đại hội Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga lần thứ nhất

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 155 SBT Lịch sử 10 Bài 40 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)