YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận 2 trang 24 SGK Lịch sử 10 Bài 4

Bài tập Thảo luận 2 trang 24 SGK Lịch sử 10 Bài 4

Thể chế dân chủ cổ đại biểu hiện ở chỗ nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Thể chế dân chủ cổ đại được biểu hiện ở những điểm sau:
    • Hơn 30.000 công dân họp thành Đại hội công dân, bầu và cử ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc nhà nước.
    • Người ta không chấp nhận có vua. Có 50 phường, mỗi phường cử 10 người, làm thành một Hội đồng 500, có vai trò như "quốc hội", thay mặt dân quyết định công việc trong nhiệm kì 1 năm.
    • Bầu 10 viên chức điều hành công việc (như kiểu một chính phủ) và cũng có nhiệm kì 1 năm. Viên chức có thể tái cử nếu được bầu.
    • Hằng năm, mọi công dân họp một lần ở quảng trường, nơi ai cũng được phát biểu và biểu quyết những việc lớn của quốc gia.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 2 trang 24 SGK Lịch sử 10 Bài 4 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON