YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 19 SBT Lịch sử 10 Bài 4

Bài tập 4 trang 19 SBT Lịch sử 10 Bài 4

Nêu và phân tích vị trí, vai trò của từng tầng lớp trong xã hội cổ đại phương Tây. Tại sao nói chế độ xã hội cổ đại ở phương Tây là chế độ chiếm hữu nô lệ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Xã hội cổ đại phương Tây gồm:
    • Chủ nô: giàu có và có thế lực về chính trị (giai cấp thống trị).
    • Nô lệ: là lực lượng sản xuất chính, không có quyền gì cả, là tài sản riêng của mỗi chủ nô, bị chủ nô bóc lột và đối xử tàn bạo.
    • Kiều dân (dân nơi khác đến ngụ cư): được tự do sinh sống, buôn bán, làm ăn, nhưng không có quyền công dân.
  • ⇒ Xã hội chiếm hữu nô lệ
  • Đây được coi là xã hội chiếm hữu nô lệ vì: đây là nền dân chủ chủ nô, dựa trên sự bóc lột thậm tệ của chủ nô với nô lệ. Nô lệ và kiều dân không có quyền công dân. Nô lệ chỉ được coi là những mặt hàng lời lãi và được mua bán trao đổi như những công cụ biết nói, trong đó những chủ nô giàu có có thể có đến hàng trăm nô lệ để làm việc cho mình.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 19 SBT Lịch sử 10 Bài 4 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON