YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 20 SBT Lịch sử 10 Bài 4

Bài tập 5 trang 20 SBT Lịch sử 10 Bài 4

Thị quốc là gì? Hãy cho biết nguyên nhân hình thành và hoạt động của thị quốc.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Thị quốc: Quốc gia lấy thành thị làm trung tâm và vùng phụ cận để hình thành một nhà nước nhỏ.
  • Nguyên nhân hình thành: do tình trạng đất đai phân tán nhỏ  và cư dân sống bằng nghề thủ công và thương nghiệp nên đã hình thành các thị quốc.
  • Hoạt động: nghề buôn phát triển nên cư dân tập trung ở thành thị có phố xá, lâu đài đền thờ, sân vận động, nhà hát và bến cảng.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 20 SBT Lịch sử 10 Bài 4 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON