YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 19 SBT Lịch sử 10 Bài 4

Bài tập 3 trang 19 SBT Lịch sử 10 Bài 4

Thể chế chính trị ở Hi Lạp và Rôma cổ đại có đặc điểm gì? Điều kiện nào quyết định thể chế như vậy?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  1. Đặc điểm của thể chế chính trị ở Hi Lạp, Rôma là Thị quốc (Thành bang):
    1. Tổ chức của thị quốc: Về đơn vị hành chính là một nước, trong nước thành thị là chủ yếu. Thành thị có lâu đài, phố xá, sân vận động và bến cảng.
    2. Tính chất dân chủ của thị quốc: Quyền lực không nằm trong tay quý tộc mà nằm trong tay Đại hội công dân, Hội đồng 500,... mọi công dân đều được phát biểu và biểu quyết những công việc lớn của quốc gia.
    3. Bản chất của nền dân chủ cổ đại ở Hy Lạp, Rô-ma: Đó là nền dân chủ chủ nô, dựa vào sự bóc lột thậm tệ của chủ nô đối với nô lệ.
  2. Những điều kiện quyết định thể chế đó: tình trạng đất đai phân tán nhỏ và đặc điểm của cư dân sống bằng nghề thủ công và thương nghiệp nên đã hình thành các thị quốc.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 19 SBT Lịch sử 10 Bài 4 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON