YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 27 SGK Lịch sử 10

Giải bài 2 tr 27 sách GK Sử lớp 10

Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Bản chất của nền dân chủ cổ đại phương Tây là chế độ dân chủ chủ nô.
  • Chế độ dân chủ chủ nô chủ yếu đưa lại quyền lợi cho tầng lớp quý tộc chủ nô, một bộ phận nhỏ trong xã hội, trong khi đó kiều dân không có quyền công dân, và đặc biệt là hàng trăm nghìn nô lệ không hề có quyền làm người, bị áp bức, bóc lột và coi như là những "công cụ biết nói".

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 27 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON