Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Thời gian làm bài: 45 phút Số lượng câu hỏi: 30 câu Số lần thi: 11
45 phút 30 câu

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):