ON
YOMEDIA

Yến Trang 2k7's Profile

Yến Trang 2k7

Yến Trang 2k7

01/01/1970

Số câu hỏi 4
Số câu trả lời 3
Điểm 6
Kết bạn

Hoạt động gần đây (29)

Điểm thưởng gần đây (12)

  • Yến Trang 2k7: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Yến Trang 2k7: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Yến Trang 2k7: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Yến Trang 2k7: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Yến Trang 2k7: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Yến Trang 2k7: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Yến Trang 2k7: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Yến Trang 2k7: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Yến Trang 2k7: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Yến Trang 2k7: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1