ON
YOMEDIA

Duong Trinh's Profile

Duong Trinh

Duong Trinh

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 86
Điểm 391
Kết bạn

Bạn bè (7)

Hoạt động gần đây (110)

Điểm thưởng gần đây (102)

  • Duong Trinh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Duong Trinh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Duong Trinh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Duong Trinh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Duong Trinh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Duong Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Duong Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Duong Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Duong Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Duong Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng

 

1=>1