Tính công suất tiêu thụ của bóng đèn 220V-110W mắc vào HĐT 110V ?

bởi thi trang 19/09/2018

1,Mắc một bóng đèn 220V-110W vào lưới điện có hiệu điện thế 110v bỏ qua sự phụ thuộc của điện trở dây tóc vào nhiệt độ Tính công suất tiêu thụ của bóng đèn

2, hai bóng đèn dây tóc có ghi 220V- 40W và 220V- 100W cho rằng dây tóc của chúng có tiết diện như nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu hỏi đèn nào có dây tóc dài hơn và dài hơn bao nhiêu lần

Câu trả lời (1)

 • R1=\(\dfrac{U1^2}{\rho1}\)= \(\dfrac{220^2}{40}\)=1210\(\Omega\)

  R2= \(\dfrac{U2^2}{\rho}=\dfrac{220^2}{100}\)=484\(\Omega\)

  =>\(\varsigma=\dfrac{R1.S}{l1}=\dfrac{R2.S}{l2}\)

  => \(\dfrac{R1}{R2}=\dfrac{l1}{l2}\)=2,5 (dây tóc thứ nhất dài hơn)

  bởi Nguyễn Huy 19/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan