Tính tốc độ truyền sóng trên dây có sóng dừng trong 0,05s liên tiếp li độ của M bằng biên độ của P

bởi Nguyễn Bảo Trâm 18/09/2018

trên sợi dây có sóng dừng , điểm bụng M cách nút gần nhất N một đoạn 20cm . Gọi P là trung điểm của đoạn MN . Khoảng thời gian giưa hai lần liên tiếp li độ của M bằng biên độ của P là 0,05s . Tốc độ truyền sóng trên dây là  

A400cm/s        B.200cm/s       C.100cm/s     D.300cm/s

 

 

Câu trả lời (1)

 • Bước sóng: \(\lambda=20.4=80cm\)

  Gọi biên độ của bụng sóng là A (một số tài liệu người ta lấy là 2A - 2 lần biên độ của nguồn), khi đó biên độ của điểm P cách nút một khoảng x là:

  (P cách nút N là 20/2 =10 cm)

  \(A_P=A.\sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right)=A\sin\left(\frac{2\pi.10}{80}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}A\)

  Ta có giản đồ véc tơ mô tả li độ của M

  uM A A√2/2 -A√2/2 -A

  Từ đó, ta thấy khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp li độ của M bằng biên độ của P là T/4 --> T=4.0,05=0,2s

  Tốc độ truyền sóng: \(v=\frac{\lambda}{T}=\frac{80}{0,2}=400\)(cm/s) = 4(m/s)

  bởi Vũ Thanh Phong 18/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan