Tìm mức cường độ âm tại các điểm?

bởi My Le ngày 13/09/2017

Làm sao đây ạ ?

Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A; B; C với AB = 100 m, AC = 250 m. Khi đặt tại A một nguồn điểm phát âm công suất P thì mức cường độ âm tại B là 100 dB. Bỏ nguồn âm tại A, đặt tại B một nguồn điểm phát âm công suất 2P thì mức cường độ âm tại A và C là??

Câu trả lời (2)

 • Ta có: AB = 100cm; BC = 150 cm

  Lúc đầu: \(100 = 10 lg (\frac{I}{I_0}) = 10lg(\frac{p}{I_0}.4\pi.R_{B}^{2})\) 

  Suy ra \((\frac{p}{I_0}.4\pi.R_{B}^{2}) = 10^{10}\)

  Khi đặt nguồn âm 2P tại B:

  \(L_A = 10lg(\frac{2P}{I_0}.4\pi R_{A}^{2}) = 10 lg(2.10^{10}) = 103 dB\)

  \(L_C = L_A+10log\frac{AB^2}{BC^2} = 99,5dB\)

   

  bởi Việt Long ngày 13/09/2017
  Like (0)
 • Ồ thanks nhé

  bởi My Le ngày 15/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan