Tìm giới hạn quang điện của Natri ?

bởi Việt Long 29/03/2019

Giới hạn quang điện của kẽm là 0,36\(\mu m\). Công thoát của kẽm lớn hơn của natri là 1,4 lần tìm giới hạn quang điện của natri 
0,504\(\mu m\)
0,625\(\mu m\)
0,489\(\mu m\)
0,669\(\mu m\)

Câu trả lời (1)

 • Công thoát A của hai kim loại thỏa mãn:

      \(A_{Zn} = 1,4A_{Na}\)

  <=> \(\frac{hc}{\lambda_{0Zn}} = 1,4 \frac{hc}{\lambda_{0Na}}\)

  <=> \(\lambda_{0Na} = 1,4 \lambda_{0Zn} = 1,4.0,36= 0,504 \mu m.\)

  Chọn đáp án.A.\(0,504 \mu m.\)

  bởi Nguyễn Kiên 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan