ADMICRO
VIDEO

Tìm động năng của hai hạt nhân sau phản ứng ?

Hạt nơtron có động năng Kn = 1,1 MeV bắn vào hạt nhân Li ( \(_3^6Li\)) đứng yên gây ra phản ứng hạt nhân là \(_0^1n + _3^6 Li \rightarrow X + \alpha\). Cho biết \(m_{\alpha}\) = 4,00160 u; mn = 1,00866 u; mX = 3,01600 u; mLi = 6,00808 u. Sau phản ứng hai hạt bay ra vuông góc với nhau. Động năng của hai hạt nhân sau phản ứng là

A.K= 0,09 MeV; \(K_{\alpha}\)= 0,21MeV.

B.KX = 0,21 MeV;\(K_{\alpha}\)= 0,09 MeV.

C.KX = 0,09 eV;\(K_{\alpha}\)= 0,21 eV.

D.KX = 0,09 J; \(K_{\alpha}\)= 0,21 J.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(_0^1n + _3^6 Li \rightarrow X + \alpha\)

  Áp dụng định luật bảo toàn động lượng 

  \(\overrightarrow P_n=\overrightarrow P_{\alpha}+ \overrightarrow P_{X} \)

      P P P He X n

  Dựa theo hình vẽ ta có : \(P_{X}^2+ P_{He}^2 = P_n^2\)

  => \(2m_{X}K_{X}+2m_{\alpha} K_{\alpha} = 2m_{n}K_{n}. \)

  => \(3,01600K_{X}+4,0016 K_{\alpha} = 1,00866K_{n} = 1,109526MeV.\ \ (1)\)

  Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần

  \(K_{n}+m_{n}c^2+m_{Li}c^2 = K_{\alpha} + m_{\alpha}c^2+ K_{X}+m_{X}c^2\)

  => \(K_{\alpha} + K_{X}=K_{n}+(m_{n}+m_{Li}-m_{\alpha}-m_{X})c^2 = 1,1 + 1,36 = 0,299 meV.\ \ (2)\)

  Từ (1) và (2) giải hệ phương trình

  \(K_{\alpha} = 0,21 MeV; K_{X }= 0,09 MeV.\)

    bởi Phùng Nhật Quỳnh 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON