AMBIENT
UREKA

Tìm bước sóng của chùm bức xạ điện từ có bước sóng λ ?

Công thoát electron khỏi đồng là 4,57 eV. Chiếu chùm bức xạ điện từ có bước sóng λ vào một quả cầu bằng đồng đặt xa các vật khác thì quả cầu đạt được điện thế cực đại 3 V. Bước sóng của chùm bức xạ điện từ đó là

A.1,32 μm.

B.0,132 μm.

C.2,64 μm.

D.0,164 μm.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (7)

 • Điện thế cực đại của quả cầu đạt được cũng chính là điện thế hãm trong tế bào quang điện.

  \(V_{max}= U_h\)

  Hệ thức Anh -xtanh là \(hf = A+ W_{đ max}= A+eU_h\)

  => \(hf =4,57.1,6.10^{-19}+3.1,6.10^{-19} = (4,57+3).1,6.10^{-19}= 1,21.10^{-18}J\)

  chú ý đổi \(A = 4,57eV = 4,57.1,6.10^{-19} J.\)

  => \(\lambda = \frac{hc}{1,21.10^{-18}}= \frac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{1,21.10^{-18}}= 1,64.10^{-7}m= 0,164 \mu m.\)

    bởi Nguyễn Châu Khoa 27/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu trả lời ở đây bạn nhé

  Câu hỏi của lý - Học và thi online với HOC24

    bởi Tiến Nguyễn 27/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •   bởi Nguyễn Đinh Việt 28/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Từ thông cực đại qua vòng dây:

  \(\phi_0=B.S\Rightarrow B=\frac{\phi_0}{S}=\frac{0,004}{100.10^{-4}}=0,4T\)

    bởi Trần Thanh Tâm 30/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tần số f=25Hz

  Suất điện động cực đại: \(E_0=\omega NBS\Rightarrow B=\frac{E_0}{\omega NS}=\frac{200\sqrt{2}}{50\pi.1000.50.10^{-4}}=0,36T\)

    bởi Nguyễn Văn Tuấn 01/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giả thiết ban đầu ta có cộng hưởng xảy ra --> ZL = ZC = 160

  \(P_{max}=\frac{U^2}{R}\Rightarrow R=\frac{U^2}{P_{max}}=\frac{150^2}{93.75}=240\Omega\)

  Giả thiết sau \(Z_{C2}=\frac{1}{100\pi\frac{10^{-3}}{\pi}}=10\Omega\)

  URC vuông pha vơi Ud \(\Rightarrow\tan\varphi_{RC}\tan\varphi_d=-1\Leftrightarrow\frac{-Z_C}{R}.\frac{Z_L}{r}=-1\)

  \(\Rightarrow r=\frac{10.160}{240}=\frac{20}{3}\Omega\)

  Từ đó tìm Z -->I --> Các giá trị của U.

    bởi Ngyễn Yến Chi 03/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \(Z_{AB}=Z_{AM}+Z_{MB}\) thì uAM cùng pha với uMB

  \(\Leftrightarrow\tan\varphi_{AM}=\tan\varphi_{MB}\)

  \(\Leftrightarrow\frac{-Z_{C1}}{R_1}=\frac{-Z_{C2}}{R_2}\Leftrightarrow\frac{Z_{C1}}{R_1}=\frac{Z_{C2}}{2R_1}\)

  \(\Leftrightarrow\frac{Z_{C1}}{Z_{C2}}=\frac{1}{2}\)

  \(\Leftrightarrow\frac{C_2}{C_1}=\frac{1}{2}\)

  Đáp án D

    bởi Đàm Tiến Đức 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON