YOMEDIA
UREKA

Công suất của một nguồn sáng là \(P=2,5W\). Biết nguồn phát ra ánh sáng đon sắc có bước sóng \(\lambda =0,3\mu m\). Số phôtôn phát ra từ nguồn sáng trong một phút là

Cho hằng số Plăng là \(6,{{625.10}^{-34}}\)J.s và tốc độ ánh sáng trong chân không \({{3.10}^{8}}\)m/s. 

A. \(2,{{26.10}^{20}}\).       

B. \(5,{{8.10}^{18}}\).           

C. \(3,{{8.10}^{19}}\).   

D. \(3,{{8.10}^{18}}\).

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Đáp án A

  Số phôtôn phát ra từ nguồn sáng trong 1 giây:

  \(N=\frac{P}{\varepsilon }=\frac{P\lambda }{hc}=\frac{2,5.0,{{3.10}^{-6}}}{6,{{625.10}^{-34}}{{.3.10}^{8}}}=3,{{77.10}^{18}}\)

  Số phôtôn phát ra từ nguồn sáng trong 1 phút: \(60.N=60.3,{{77.10}^{8}}=2,{{26.10}^{20}}\).

    bởi hành thư 24/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON