Tính momen của ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5 cm ?

bởi Allen Walker 04/02/2019

Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5 cm và có độ lớn FA = FB = 1 N (Hình 22.6a)

a) Tính momen của ngẫu lực.

b) Thanh quay đi một góc α = 30o . Hai lực luôn luôn nằm ngang và vẫn đặt tại A và B (Hình 22.6b). Tính momen của ngẫu lực.

Câu trả lời (2)

 • a) Momen của ngẫu lực: M = F.d = F.AB = 1.0,045 = 0,045 (N.m).

  Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

  b)

  Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

  Momen của ngẫu lực: M’ = F.BI với BI = AB.cosα = 4,5.10-2.cos30o = 0,039(m)

  → M’ = 1. 0,039 = 0,039 (N.m).

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a) 

  Áp dụng công thức:

       M = Fd

           = 1. 4,5.10-2 

  => M = 45. 10-3 (N.m)

  b) Áp dụng công thức:

               M = Fd = F BI

  Trong ∆AIB: cosα = BIAB   => BI = AB cosα  

                                       => M = F. AB.cosα 

              = 1. 4,5.10-2 .cos30o = 4,5.32 10-2

  => M =  3,897. 10-2 (N.m)

  bởi Võ Hồng Phúc 07/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan