RANDOM

Tính hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng dài 1m ?

bởi May May 15/10/2018

1.Một xe lăn chuyển động không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng. Trong 2s đầu xe đi được 10m. Ma sát không đáng kể. Lấy g=m10/s^2. Tìm góc nghiêng.

2. Một vật trượt đều xuống mặt phẳng nghiêng dài 1m cak 0,2m. Tính hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Bài 2:

  Vẽ hình và chọn trục Oxy

  Gọi góc hợp giữa mpn với đường nằm ngang là \(\alpha\)

  Theo định luật II Niuton có: \(\overrightarrow{P}+\overrightarrow{F_{ms}}+\overrightarrow{N}=m\overrightarrow{a}\)

  Chiếu các lực lên trục Oxy

  Có:

  Oy: N=P.cos\(\alpha\)

  Ox: -Fms=max-P.sin\(\alpha\)

  \(\Leftrightarrow-F_{ms}=-P.sin\alpha\)

  \(\Leftrightarrow P.cos\alpha.\mu=P.sin\alpha\)

  \(\Leftrightarrow\mu=tan\alpha\)

  \(\Rightarrow\mu=\dfrac{0,2}{\sqrt{1^2-0,2^2}}=\dfrac{\sqrt{6}}{12}\)

  bởi Lê Thị Phê 15/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>