YOMEDIA
NONE

Một bình kín chứa N = 3,01.1\(0^2\)\(^3\) phân tử khí Heli. Biết nhiệt độ khí là \(00C và áp suất trong bình là 1atm. Hỏi thể tích của khí trong bình là bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Số mol khí heli có trong bình là:

  \(n = \dfrac{N}{{{N_A}}} = \dfrac{{3,{{01.10}^{23}}}}{{6,{{02.10}^{23}}}} = 0,5\,\left( {mol} \right)\)

  Thể tích của khí Heli có trong bình là:

  \(V = 0,5.22,4 = 11,2\,\,\left( l \right)\)

    bởi Bi do 22/04/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON