Góc giữa hai lực đồng quy bằng bao nhiêu ?

bởi Midoriya Izuku 03/02/2019

Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

a. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực?

A. 1 N            B. 2 N

C. 15 N            D. 25 N

b. Góc giữa hai lực đồng quy bằng bao nhiêu ?

Câu trả lời (2)

 •  

  Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

  a) Chọn C.

  Áp dụng quy tắc hình bình hành:

  Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

  Ta được:

  Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

  Vì 0o ≤ α ≤ 180o nên -1 ≤ α ≤ 1 → |F1 - F2| ≤ F ≤ |F1 + F2|

  Thay số ta được: |9 - 15| ≤ F ≤ |9 + 15| ⇔ 3 ≤ F ≤ 21 → F = 15 N là thỏa mãn.

  b) Ta có: 152 = 92 + 122 nên cosα = 0 → α = 90o → góc giữa hai lực đồng quy bằng 90o.

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

  a) Chọn C.

  Áp dụng quy tắc hình bình hành:

  Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

  Ta được:

  Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

  Vì 0o ≤ α ≤ 180o nên -1 ≤ α ≤ 1 → |F1 - F2| ≤ F ≤ |F1 + F2|

  Thay số ta được: |9 - 15| ≤ F ≤ |9 + 15| ⇔ 3 ≤ F ≤ 21 → F = 15 N là thỏa mãn.

  b) Ta có: 152 = 92 + 122 nên cosα = 0 → α = 90o → góc giữa hai lực đồng quy bằng 90o.

  bởi Võ Hồng Phúc 07/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan