YOMEDIA
NONE

Chọn câu sai. Số Avogadro có giá trị bằng mấy?

 A Số nguyên tử chứa trong 4g Heli

 B Số phân tử chứa trong 16g Oxi

 C Số phân tử chứa trong 18g nước lỏng

 D Số nguyên tử chứa trong 22,4l khí trơ ở nhiệt độ 00C và áp suất 1 atm

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • + Số nguyên tử chứa trong 4g Heli là:

  \({N_{He}} = {n_{He}}.{N_A} = \dfrac{{{m_{He}}}}{{{M_{He}}}}.{N_A} = \dfrac{4}{4}.{N_A} = {N_A}\)

  + Số phân tử chứa trong 16g Oxi:

  \({N_{{O_2}}} = {n_{_{{O_2}}}}.{N_A} = \dfrac{{{m_{{O_2}}}}}{{{M_{{O_2}}}}}.{N_A} = \dfrac{{16}}{{32}}.{N_A} = 0,5.{N_A}\)

  + Số phân tử chứa trong 18g nước lỏng:

  \({N_{{H_2}O}} = {n_{{H_2}O}}.{N_A} = \dfrac{{{m_{{H_2}O}}}}{{{M_{{H_2}O}}}}.{N_A} = \dfrac{{18}}{{18}}.{N_A} = {N_A}\)

  + Số nguyên tử chứa trong 22,4l khí trơ ở nhiệt độ 00C và áp suất 1 atm là:

  \(N = n.{N_A} = \dfrac{{V\left( l \right)}}{{22,4}}.{N_A} = \dfrac{{22,4}}{{22,4}}.{N_A} = {N_A}\)

  Vậy đáp án sai là: Số phân tử chứa trong 16g Oxi

    bởi Tran Chau 22/04/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON