YOMEDIA

Tìm m để phương trình x^2 - 2(m+2)x + m + 1 = 0 có 2 nghiệm x1, x2 thỏa x1(1 - 2x2 ) + x2 (1 - 2x1 ) = m^2

bởi Sam sung 26/10/2018

Cho phương trình: x2 - 2(m+2)x + m + 1 = 0 (1). Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn:

x1(1 - 2x2 ) + x2 (1 - 2x1 ) = m2.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • ta có : \(\Delta'=\) \(\left[-\left(m+2\right)\right]^2-m-1\) = m2 + 4m + 4 - m - 1

  = m2 + 3m + 3 = (m + \(\dfrac{3}{2}\) )2 + \(\dfrac{3}{4}\) > 0

  => pt luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m

  theo hệ thức vi-et. ta có :

  x1 + x2 = 2(m+2)

  x1.x2 = m+1

  ta có : x1(1- 2x2 ) + x2 ( 1 - 2x1 ) = m2

  => x1 - 2x1x2 + x2 - 2x1x2 = m2

  <=> (x1 + x2) - 4x1x2 = m2

  <=> 2m+4 - 4( m + 1 ) = m2

  <=> 2m + 4 - 4m - 4 = m2

  <=> m2 + 2m = 0

  <=> \(\left\{{}\begin{matrix}m=0\\m=-2\end{matrix}\right.\)

  bởi Nguyễn Sơn 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA