RANDOM

Tìm GTLN của biểu thức D = 3 cănx +7/cănx +2

bởi Lê Gia Bảo 12/02/2019

Tìm GTLN của biểu thức D = \(\dfrac{3\sqrt{x}+7}{\sqrt{x}+2}\) (với x\(\ge\)0)

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • ta có : \(D=\dfrac{3\sqrt{x}+7}{\sqrt{x}+2}=\dfrac{3\sqrt{x}+6+1}{\sqrt{x}+2}=3+\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}\ge3+\dfrac{1}{2}=\dfrac{7}{2}\)

    dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\sqrt{x}=0\Leftrightarrow x=0\) vậy .......................................................

    bởi Trần Nguyễn Minh Thư 12/02/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>