Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=x-2 căn(x+2)

bởi Lương Thùy Linh 09/06/2019

Cho biểu thức: A=x-2\sqrt{x+2}. Tìm giá trị nhỏ nhất của A

Câu trả lời (1)

 • A=x 2- 2căn( x 2) 1- 3= [ căn( x 2) -1]^2-3 lớn hơn hoặc bằg -3, suy ra min A =-3 khi và chỉ khi bình phương bằg 0(x=-1)
  bởi Hoài Nguyễn Thanh 10/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • White Selena

  Cho P=4x/(căn(x)-1)

  Cho x>9 tìm GTNN của P

 • Trần Ngọc Tuân

  Cho biểu thức P=(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}):(\frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x} - 1}{x + \sqrt{x}})

  a) Rút gọn P

  b) Tính giá trị của P khi x=\frac{2}{2 + \sqrt{3}}

  c) Tính giá trị của x thỏa mãn đẳng thức P.\sqrt{x}=6\sqrt{x} - 3 - \sqrt{x - 4}

   

 • Bé Mít

  tìm Min,Max: P=(x^2+4)/(x^2-x+1)

 • Nguyen Ngoc

  bài 1 :Trục căn thức ở mẫu và rút ngọn nếu được.

  a) \(\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\) b) \(\dfrac{26}{5-2\sqrt{3}}\) c) \(\dfrac{9-2\sqrt{3}}{3\sqrt{6}-2\sqrt{2}}\)

  d) \(\dfrac{2\sqrt{10}-5}{4-\sqrt{10}}\) g) \(\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{\sqrt{3}+1}-1}-\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{\sqrt{3}+1+1}}\)

  bài 2: tính giá trị các biểu thức sau:

  a)\(\dfrac{2}{\sqrt{7}-5}-\dfrac{2}{\sqrt{7}+5}\) b) \(\dfrac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}+\dfrac{\sqrt{7}-\sqrt{5}}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}\)

  c) \(\sqrt{12}+\sqrt{48}-\sqrt{(\sqrt{75}-\sqrt{108)}^2}\)

  bài 3: thực hiện phép tính.

  a) \(\sqrt{(3-2\sqrt{2})^2}+\sqrt{(3+2\sqrt{2})^2}\) b)\(\sqrt{(5-2\sqrt{6})^2}-\sqrt{(5+2\sqrt{6})^2}\)

  c) \(\sqrt{5+2\sqrt{6}}-\sqrt{5-2\sqrt{6}}\) d) \(\sqrt{7-2\sqrt{10}}-\sqrt{7+2\sqrt{10}}\)

  bài 4: thực hiện các phép tính sau.

  a) \(\sqrt{125}-4\sqrt{45}+3\sqrt{20}-\sqrt{80}\) b) \(2\sqrt{\dfrac{27}{4}}-\sqrt{\dfrac{48}{9}}\dfrac{2}{5}\sqrt{\dfrac{75}{16}}\)

  c) \(\sqrt{8}+\sqrt{72}+\sqrt{98}-5\sqrt{128}\) d) \(2\sqrt{\dfrac{9}{8}}-\sqrt{\dfrac{49}{2}}+\sqrt{\dfrac{25}{18}}\)

  bài 5: rút ngọn biểu thức với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa.

  a) \(\dfrac{x\sqrt{x}+y\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}-\sqrt{xy}(x>0;y>0)\)

  b) \(\dfrac{a+\sqrt{ab}}{b+\sqrt{ab}}(a;b\ge0)\)

  bài 6: giải các phương trình sau:\(\dfrac{1}{2}\sqrt{x-1}-\dfrac{3}{2}\sqrt{9x-9}+24\sqrt{\dfrac{x-1}{64}}=-17\)

 • Nguyễn Anh Hưng

  tính giá trị của biểu thức

  \(\dfrac{2}{\sqrt{7}-5}-\dfrac{2}{\sqrt{7}+5}\)

 • Phan Bao Ngoc

  Tìm x biết :  (x^2+x+2)^3-(x+1)^3=x^6+1

  Giúp mình vs nhaaasmiley

 • Phan Bao Ngoc

  Cho đa thức P = (x+y+z)^3 - x^3 - y^3 - z^3. Chứng tỏ :

  a) Nếu P = 0 thì (x^1999 + y^1999) (y^2001 + z^2001) (z^2015 + x^2015) = 0

  b) Nếu x, y, z là các số nguyên cùng chẵn lẽ thì P chia hết cho 24