YOMEDIA

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=31-căn (2x+7)

bởi can chu 06/04/2019

a Tim gia tri nho nhat cua bieu thuc A = 31 - \(\sqrt{2x+7}\)

b , Tim gia tri lon nhat cua bieu thuc B = -9 + \(\sqrt{7+x}\)

Help me !!!

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(A=31-\sqrt{2x+7}\)

  Ta có: điều kiện để có căn:\(\sqrt{2x+7}\) thì :\(2x+7\ge0\Rightarrow2x\ge-7\Rightarrow x\ge-3,5\)

  Với mọi \(x\ge-3,5\) ta có:

  \(\sqrt{2x+7}\ge0\)

  \(\Rightarrow A=31-\sqrt{2x+7}\le31\)

  Dấu "=" xảy ra khi:

  \(\sqrt{2x+7}=0\Rightarrow2x=-7\Rightarrow x=-3,5\)

  Vậy \(MAX_A=31\) khi \(x=-3,5\)

  \(B=-9+\sqrt{7+x}\)

  Ta có: điều kiện để có căn \(\sqrt{7+x}\) thì:

  \(x\ge-7\)

  Với mọi \(x\ge-7\) ta có:

  \(\sqrt{7+x}\ge0\)

  \(\Rightarrow-9+\sqrt{7+x}\ge-9\)
  Dấu "=" xảy ra khi:

  \(\sqrt{7+x}=0\Rightarrow x=-7\)

  \(\Rightarrow MIN_B=-9\) khi \(x=-7\)

  bởi Nguyễn Thái 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA