YOMEDIA

Rút gọn P=(cănx−1/cănx):(cănx−1/cănx + 1−cănx/x+cănx)

bởi Nguyễn Thị Lưu 30/01/2019

p=(\(\sqrt{x}-\dfrac{1}{\sqrt{x}}\)):(\(\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}+\dfrac{1-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}\))

a, rút gọn P

b, tính giá trị của P khi x= \(\dfrac{2}{2+\sqrt{3}}\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) Điều kiện cần có: \(\left\{{}\begin{matrix}x>0\\\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}+\dfrac{1-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}\ne0\end{matrix}\right.\)
  Ta có:\(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{x}-\dfrac{1}{\sqrt{x}}=\dfrac{x-1}{\sqrt{x}}=\dfrac{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}{\sqrt{x}}\\\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}+\dfrac{1-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}=\dfrac{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}+\dfrac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)} =\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}\end{matrix}\right.\)Từ đó thế vào bài cho ta:

  \(P=\dfrac{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}{\sqrt{x}}:\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}=\dfrac{\left(\sqrt{x}+1\right)^2}{\sqrt{x}}\)

  b) Ta có: \(x=\dfrac{2}{2+\sqrt{3}}=\dfrac{2\left(2-\sqrt{3}\right)}{\left(2+\sqrt{3}\right)\left(2-\sqrt{3}\right)}=4-2\sqrt{3}\)
  \(\Leftrightarrow\sqrt{x}=\sqrt{4-2\sqrt{3}}=\sqrt{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}=\sqrt{3}-1\)
  \(\Leftrightarrow\dfrac{1}{\sqrt{x}}=\dfrac{1}{\sqrt{3}-1}=\dfrac{\sqrt{3}+1}{\left(\sqrt{3}-1\right)\left(\sqrt{3}+1\right)}=\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}\)

  Đưa vào bài, ta có: \(P=\left(\sqrt{3}-1+1\right)^2.\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}=\dfrac{3\sqrt{3}+3}{2}\)

  bởi Ngô Minh Nhật 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA