YOMEDIA
ZUNIA12

Rút gọn biểu thức cho sau đây: \({\left( {3 - a} \right)^2} - \sqrt {0,2} .\sqrt {180{a^2}} \)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \({\left( {3 - a} \right)^2} - \sqrt {0,2} .\sqrt {180{a^2}} \)\( = {\left( {3 - a} \right)^2} - \sqrt {0,2.180{a^2}} \)

  \( = {\left( {3 - a} \right)^2} - \sqrt {2.18{a^2}} \)

  \( = {\left( {3 - a} \right)^2} - \sqrt {{{\left( {2.3a} \right)}^2}} \)

  \( = {\left( {3 - a} \right)^2} - \left| {2.3.a} \right|\)

   - Nếu \(a \ge 0\), ta có : \(\left| {2.3.a} \right| = 2.3.a = 6a.\) Khi đó :

  \({\left( {3 - a} \right)^2} - \sqrt {0,2} .\sqrt {180{a^2}} \)\( = 9 + {a^2} - 6a - 6a = {a^2} - 12a+9\)

  - Nếu \(a < 0\), ta có : \(\left| {2.3.a} \right| =  - 2.3.a =  - 6a.\) Khi đó :

  \({\left( {3 - a} \right)^2} - \sqrt {0,2} .\sqrt {180{a^2}} \)\( = 9 + {a^2} - 6a + 6a = 9 + {a^2}\)  

    bởi Minh Tuyen 23/09/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF