AMBIENT

Rút gọn biểu thức A = (ab + 10b + 25/ab + 5a + 5b + 25) + (bc + 10c + 25/bc + 5b + 5c + 25) + (ca + 10a + 25/ac + 5a + 5c + 25)

bởi Lê Tường Vy 30/01/2019

Rút gọn biểu thức \(A=\dfrac{ab+10b+25}{ab+5a+5b+25}+\dfrac{bc+10c+25}{bc+5b+5c+25}+\dfrac{ca+10a+25}{ac+5a+5c+25}\) với a, b, c khác 5

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(A=\dfrac{ab+10b+25}{ab+5a+5b+25}+\dfrac{bc+10c+25}{bc+5b+5c+25}+\dfrac{ca+10a+25}{ac+5a+5c+25}\)

  \(=\dfrac{\left(ab+5b\right)+\left(5b+25\right)}{\left(ab+5a\right)+\left(5b+25\right)}+\dfrac{\left(bc+5c\right)+\left(5c+25\right)}{\left(bc+5b\right)+\left(5c+25\right)}+\dfrac{\left(ca+5a\right)+\left(5a+25\right)}{\left(ac+5a\right)+\left(5c+25\right)}\)

  \(=\dfrac{b\left(a+5\right)+5\left(b+5\right)}{a\left(b+5\right)+5\left(b+5\right)}+\dfrac{c\left(b+5\right)+5\left(c+5\right)}{b\left(c+5\right)+5\left(c+5\right)}+\dfrac{a\left(c+5\right)+5\left(a+5\right)}{a\left(c+5\right)+5\left(c+5\right)}\)

  \(=\dfrac{b\left(a+5\right)+5\left(b+5\right)}{\left(a+5\right)\left(b+5\right)}+\dfrac{c\left(b+5\right)+5\left(c+5\right)}{\left(b+5\right)\left(c+5\right)}+\dfrac{a\left(c+5\right)+5\left(a+5\right)}{\left(a+5\right)\left(c+5\right)}\)

  \(=\dfrac{b}{b+5}+\dfrac{5}{a+5}+\dfrac{c}{c+5}+\dfrac{5}{b+5}+\dfrac{a}{a+5}+\dfrac{5}{c+5}\)

  \(=\left(\dfrac{b}{b+5}+\dfrac{5}{b+5}\right)+\left(\dfrac{a}{a+5}+\dfrac{5}{a+5}\right)+\left(\dfrac{c}{c+5}+\dfrac{5}{c+5}\right)\)

  \(=1+1+1=3\) (\(a;b;c\ne-5\))

  bởi Thành Nguyễn 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>