AMBIENT

Rút gọn B=x/cănx−1 − 2x−cănx/x−cănx

bởi Nguyễn Thị Thúy 30/01/2019

Bài 6: Cho:
\(B=\dfrac{x}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{2x-\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}\)
a. Tìm x để B xác định
b. Rút gọn B
c. Tính giá trị của B tại x = 3 + \(\sqrt{8}\)
d. Tìm x để B = \(\dfrac{2}{3}\)
e. Tìm x để B>1

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(a;b.B=\dfrac{x}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{2x-\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}=\dfrac{x}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{2x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)}=\dfrac{\sqrt{x}\left(x-2\sqrt{x}+1\right)}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)}=\sqrt{x}-1\) ( x > 0 ; x # 1 )

  \(c.x=3+\sqrt{8}=2+2\sqrt{2}+1=\left(\sqrt{2}+1\right)^2\left(TM\right)\)

  \(\sqrt{x}=\sqrt{2}+1\)

  Khi đó : \(B=\sqrt{2}+1-1=\sqrt{2}\)

  \(d.B=\dfrac{2}{3}\)\(\sqrt{x}=\dfrac{2}{3}+1\text{⇔}x=\dfrac{25}{9}\left(TM\right)\)

  \(e.B>1\text{⇔}\sqrt{x}-1>1\text{⇔}\sqrt{x}>2\text{⇔}x>4\)

  bởi nguyễn trung đức 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA