AMBIENT

Rút gọn B=a/căn(a^2−b^2)−(1+a/căn(a^2−b^2)/(b/a−căn(a^2−b^2))

bởi Nguyễn Thanh Hà 30/01/2019

Cho biểu thức:\(B=\dfrac{a}{\sqrt{a^2-b^2}}-\dfrac{\left(1+\dfrac{a}{\sqrt{a^2-b^2}}\right)}{\dfrac{b}{a-\sqrt{a^2-b^2}}}\)

a, Rút gọn B

b, Tính B biết \(\dfrac{a}{b}\)=\(\dfrac{3}{2}\)

c, Tìm đkxđ của a,b để B nhỏ hơn 1

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) Ta có : \(\dfrac{\left(1+\dfrac{a}{\sqrt{a^2-b^2}}\right)}{\dfrac{b}{a-\sqrt{a^2-b^2}}}=\dfrac{a+\sqrt{a^2-b^2}}{\sqrt{a^2-b^2}}\cdot\dfrac{a-\sqrt{a^2-b^2}}{b}=\dfrac{a^2-\left(a^2-b^2\right)}{b\sqrt{a^2-b^2}}=\dfrac{b}{\sqrt{a^2-b^2}}\)

  Thay vào B, ta được:

  \(B=\dfrac{a}{\sqrt{a^2-b^2}}-\dfrac{b}{\sqrt{a^2-b^2}}=\dfrac{a-b}{\sqrt{a^2-b^2}}=\sqrt{\dfrac{a-b}{a+b}}\)

  b) \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{3}{2}\Leftrightarrow a=\dfrac{3b}{2}\)

  Thay vào B, ta được:

  \(B=\sqrt{\dfrac{\dfrac{3b}{2}-b}{\dfrac{3b}{2}+b}}=\sqrt{\dfrac{\dfrac{b}{2}}{\dfrac{5b}{2}}}=\sqrt{\dfrac{1}{5}}\)

  c) ĐK: a>b>0.....

  t thấy nó có sẵn rồi mà, sao lại có câu c này nhỉ a-b , a+b>0

  a-b < a+b là đương nhiên.........sao lạ ???

  bởi Phượng Thanh 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>