RANDOM

Giải pt (x-1)^2+(x+3)^2=32

bởi Hoàng My 13/10/2018

giải các pt sau:

a, \(\left(x-1\right)^2+\left(x+3\right)^2=32\)

b, \(x^4+2x^3-6x^2-6x^2+2x+1\)

giải hộ mình cái đag cần gấp lắm mai là fai có ruibanhqua

RANDOM

Câu trả lời (2)

 • a, x2 - 2x + 1 + x2 + 6x + 9 = 32

  <=. 2x2 + 4x - 22 = 0

  <=> x2 + 2x - 11 = 0

  \(\Delta' = 1+11=12 \)

  PT có 2 nghiệm

  x = -1 \(\pm \) 2\(\sqrt{3}\)

  bởi nguyễn nam 13/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (x\geq1)

  x2-2x+1+x2+6x+9=32\Leftrightarrow2x2+4x-22=0

  \Leftrightarrow2(x2+2x-11)=0\Leftrightarrowx2+2x+1-12=0\Leftrightarrow(x+1)2=(\pm \sqrt{12})^{2}\Leftrightarrowx+1=\pm \sqrt{12}\Leftrightarrowx=1-\sqrt{12}(loại);

  x=\sqrt{12}-1(thỏa mãn)

  vậy S={\sqrt{12}-1}

  BẠN ƠI PHẦN B KHÔNG PHẢI 1 PHƯƠNG TRÌNH

  bởi Lê Anh Tài 13/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>