YOMEDIA

Giải phương trình căn2.x - căn50 =0

bởi minh dương 17/01/2019

Giair phương trình:

a) \(\sqrt{2}\).x - \(\sqrt{50}\)=0

b) \(\sqrt{3}\).x + \(\sqrt{3}\)=\(\sqrt{12}\)+\(\sqrt{27}\)

c) \(\sqrt{3}\).x\(^2\)\(\sqrt{12}\)=0

d) \(\frac{x^2}{\sqrt{5}}\) - \(\sqrt{20}\)=0

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) \(\sqrt{2}x-\sqrt{50}=0\)

  \(\Leftrightarrow\sqrt{2}x=\sqrt{50}\)

  \(\Leftrightarrow x=\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}=\sqrt{\frac{50}{2}}=\sqrt{25}=5\)

  b) \(\sqrt{3}x+\sqrt{3}=\sqrt{12}+\sqrt{27}\)

  \(\Leftrightarrow\sqrt{3}\left(x+1\right)=2\sqrt{3}+3\sqrt{3}\)

  \(\Leftrightarrow\sqrt{3}x=5\sqrt{3}\)

  \(\Leftrightarrow x=5\)

  c) \(\sqrt{3}x^2-\sqrt{12}=0\)

  \(\Leftrightarrow\sqrt{3}\left(x^2-2\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow x^2-2=0\)

  \(\Leftrightarrow x^2=2\Leftrightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x=\sqrt{2}\\x=-\sqrt{2}\end{array}\right.\)

  d) \(\frac{x^2}{\sqrt{5}}-\sqrt{20}=0\)

  \(\Leftrightarrow\)\(\frac{1}{\sqrt{5}}\left(x^2-10\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow x^2-10=0\)

  \(\Leftrightarrow x^2=10\Leftrightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x=\sqrt{10}\\x=-\sqrt{10}\end{array}\right.\)

   

  bởi Dương Trang 17/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA