ON
YOMEDIA
VIDEO

Chứng minh MA=MT

Cho AB,AC là 2 tiếp điểm của (O).Gọi E,F lần lượt là trung điểm của AB,AC.Trên EF lấy 1 điểm M bất kỳ,từ M kẽ tiếp tuyến MT với (O).

Chứng Minh: MA=MT

(Ai giải được,vẽ hình cụ thể được 2GP)( @phynit)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • AB,AC là 2 tiếp tuyến chứ sao lại tiếp điểm-.-

    bởi nguyễn xuân mạnh 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • cho đường tròn tâm O bán kinh R đường kính AB , M là điểm nằm giữa O và B đường thẳng kẻ qua trung điểm E của AM vuông tại AB cắt đường tròn ở C và D

  a,chứng minh tứ giác ACMD là hình j ?,

  b,kẻ tiếp tuyến với đường tròn tại C tiếp tuyến này cắt OA ở I chứng minh rằng ID là tiếp tuyến của đường tròn tâm O

  02/01/2019 |   1 Trả lời

 • 1)cho hpt:\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=3\\2x-my=1\end{matrix}\right.\)

  a)giải khi m=-7

  b)tìm m để hpt có no(-1,4)

  c)tìm m để hpt có no duy nhất

  d)tìm m để hpt có no(x,y) với x,y thuộc z

  03/01/2019 |   1 Trả lời

 • Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O; R). Gọi I là giao điểm AC và BD. Kẻ IH vuông góc với AB; IK vuông góc với AD \(\left(H\in AB;K\in AD\right)\).

  a/ CM tứ giác AHIK nội tiếp

  b/ CM: IA.IC=IB.ID

  c/ CMR: tam giác HIK và tam giác BCD đồng dạng

  d/ Gọi S là diện tích tam giác ABD, S' là diện tích tam giác HIK. CMR: \(\dfrac{S'}{S}\le\dfrac{HK^2}{4AI^2}\)

  07/01/2019 |   1 Trả lời

 • Cho điểm A cố định nằm ngoài đường tròn (O;R). Tìm tập hợp các trung điểm M của đoạn thẳng AB khi B di động trên (O;R)

  10/01/2019 |   1 Trả lời

 • Cho đường tròn (O) đường kính AB. Vẽ đường tròn (I) đường kính OA. Bán kính OC của đường tròn (O) cắt đường tròn (I) tại D. Vẽ CH ⊥ AB. CM tứ giác ACDH là hình thang cân.

  15/01/2019 |   1 Trả lời

 • Cho hình thoi ABCD. Gọi O là giao điểm hai đường chéo: M, N, R và S lần lượt là hình chiếu của O trên AB, BC, CD và DA. CM 4 điểm M, N, R, S cùng thuộc một đường tròn.

  15/01/2019 |   1 Trả lời

 • Cho đường tròn ( O ;R ). Từ điểm M ngoài đường tròn , kể 2 tiếp tuyến MA , MB ( A , B là 2 tiếp điểm ) . Lấy điểm C bất kì trên cung nhỏ AB ( C khác A,B ) . Gọi D , E , F lần lượt là hình chiếu vuông góc của C trên AB , AM , BM .

  a/ CM tứ giác AECD nội tiếp đường tròn .

  b/ CMR góc CDE = góc CBA .

  c/ Gọi I là giao điểm của AC và ED , K là giao điểm của CD và DF . Chứng minh : IK // AB .

  15/01/2019 |   1 Trả lời

 • a , cho a,b là 2 số thực dương tùy ý . Cmr \(\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\ge2\)

  b. Cho 3 số thực dương x,y,z thỏa mãn : x+y+z=1

  Tìm giá trị lón nhất của biểu thức : P=\(\dfrac{x}{x+1}+\dfrac{y}{y+1}+\dfrac{z}{z+1}\)

  04/01/2019 |   1 Trả lời

 • Bài 1: Cho nửa ĐT(O), đường kính AB. Qua C thuộc nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến d với đường tròn. Gọi E, F thứ tự là hình chiếu của AB trên d. Kẻ CH vuông góc với AB.Chứng minh rằng:

  a) CE = CF

  b) AC là phân giác của góc BAE

  c) CH^2 = AE . BF

  21/01/2019 |   1 Trả lời

 • Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm (O;R). Vẽ hai đường cao BD và CE của tam giác ABC cắt nhau tại H. DE cắt đường tròn (O) tại P và Q (P thuộc cung nhỏ AB).
  a) C/m tứ giác BEDC nội tiếp, xác định tâm
  b) C/m BH.DH = EH.HC
  c) C/m tam giác APQ cân tại A và AP2 = AE.AB
  d) Gọi S1 là diện tích tam giác APQ, S2 là diện tích tam giác ABC. Giả sử: \(\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{PQ}{2BC}\). Tính BC theo R

  21/01/2019 |   1 Trả lời

 • Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của điểm H trên các cạnh AB và AC. 1.Chứng minh AD.AB=AE.AC .

  2.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BH và CH. Chứng minh DE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (M;MD) và (N;NE).

  3. Gọi P là trung điểm của MN, Q là giao điểm của DE và AH. Gỉa sử AB=6cm, AC=8cm. Tính độ dài PQ.

  Giúp mình với. Mai thầy kiểm tra bài này rồi. Mình ngu toán hình cực. gianroibucminhkhocroi

  21/01/2019 |   1 Trả lời

 • Cho đường tròn (O) có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Một đường thẳng a di động qua C, cắt AB tại M và tiếp tuyến của đường tròn (O) tại N. Đường thẳng vuông góc với AB tại M và tiếp tuyến của đường tròn (O) tại N cắt nhau tại P.

  1/ Chứng minh rằng OP // a

  2/ Tìm tập hợp những điểm P khi a dao động.

  ( Không cần hình vẽ đâu ạ, giúp em cái hướng và cách chứng minh ạ, em cảm ơn )

  19/01/2019 |   2 Trả lời

 • Cho đường tròn (O) có bán kính OA = R, dây BC vuông góc với OA tại trung điểm I của OA.
  a, CM: Tứ giác ABOC là hình thoi
  b, Tính BC theo R.
  c, Kẻ đường kính C. CM: BE // OA.
  d, Kẻ trung tuyến với tâm O tại B, nó cắt đường thẳng OA tại D:
  BD=?CM: BD là trung tuyến tâm O

  21/01/2019 |   1 Trả lời

 • Cho AB,AC là 2 tiếp điểm của (O).Gọi E,F lần lượt là trung điểm của AB,AC.Trên EF lấy 1 điểm M bất kỳ,từ M kẽ tiếp tuyến MT với (O).

  Chứng Minh: MA=MT

  (Ai giải được,vẽ hình cụ thể được 2GP)( @phynit)

  22/01/2019 |   1 Trả lời

 • Chi đường tròn O và đường kính AB cố định. Gọi M là điểm di động trên đường tròn O sao cho M ko trùng với A và B. Đường thẳng vuông goc với AB tại C cắt đường thẳng M tại N. Đường thẳng BN cắt đường tròn tại E. Các đường thăngt BM và CN cắt nhau tại F. Chứng minh rằng:

  a) A,E,F thẳng hàng.

  b) AM.AN không đổi.

  c) A là trọng tâm của tam giác BNF và chỉ khi NF ngắn nhất.

  22/01/2019 |   1 Trả lời

 • Cho hình thoi ABCD có góc A=60 độ .M là một điểm trên BC,đường thẳng MA cắt cạnh DC kéo dài tại N.
  1)Chứng minh: AD2=BM.DN
  2)Đường thẳng DM cắt BN tại E.Chứng minh rằng tứ giác BECD là tứ giác nội tiếp.
  3)Khi hình thoi ABCD cố định.Chứng minh rằng điểm E nằm trên 1 đường tròn khi M thay đổi trên cạnh BC.

  22/01/2019 |   1 Trả lời

 • Cho pt:\(8x^{2\:\:\:}\)-8x+\(^{m2}\)+1=0

  Xác định m để pt có 2 no x1,x2 thoã mãn:x1^4-x2^4=x1^3-x2^3

  22/01/2019 |   1 Trả lời

 • Cho hình thang cân ABCD (AB>CD) nội tiếp đường tròn (O). Kẻ các tiếp tuyến của (O) tại A và D chúng cắt nhau tại E. Gọi M là giao điểm của hai đường chéo AC và BD

  a) Chứng minh: AEDO nội tiếp

  b) AB//EM

  c) EM giao cạnh bên AD và BC của hình thang lần lượt tại H và K. Chứng minh: M là trung điểm của HK

  d) Chứng minh: \(\dfrac{2}{HK}=\dfrac{1}{AB}+\dfrac{1}{CD}\)

  22/01/2019 |   1 Trả lời

 • Cho tam giác ABC có \(\widehat{ABC}\) =90 (AB>AC). Đường cao AH cắt (C;CA) tại D

  a. CMR BD là tiếp tuyến của (C)

  b. Qua C kẻ đường vuông góc với BC cắt 2 tia BA,BD theo thứ tự tại E,F. Trên cung nhỏ AD của (C) lấy M bất kì. Qua M kẻ tiếp tuyến với C cắt AB,BD lần lượt tại P,Q.CMR 2\(\sqrt{PE.QF}\)=EF​

  Ai giúp mình câu b với

  22/01/2019 |   1 Trả lời

 • Cho đường tròn ( O ; R ), điểm A nằm ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn ( B, C là các tiếp điểm). Kẻ đường kính BD. Chứng minh : OA vuông góc với BC và DC // OA.

  (Giúp mình với nhé :v mai kiểm tra rồi :v)

  22/01/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1