AMBIENT

Tính số ngày làm của mỗi tổ biết tổ I có 10 người, tổ II có 12 người, tổ III có 15 người

bởi Sasu ka 19/05/2019
Trong một phân xưởng may, ba tổ nhận may một số hàng như nhau : Tổ I có 10 người, tổ II có 12 người, tổ III có 15 người. Biết năng suất lao động của mỗi người là như nhau và số ngày làm của tổ I hơn số ngày làm của tổ II là 3 ngày. Tính số ngày làm của mỗi tổ.
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • gọi số ngày làm tổ I, II , III làm hết số công việc lần lượt là a, b,c (a,b,c >0 )

  cùng 1 số hàng, năng suất mỗi người như nhau nên số người và số ngày hoàn thành là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

  => 10a=12b=15c hay \(\frac{a}{\frac{1}{10}}=\frac{b}{\frac{1}{12}}=\frac{c}{\frac{1}{15}}\)

  số ngày làm của tổ I hơn số ngày làm tổ II là 3 ngày => a-b=3

  theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

  \(\frac{a}{\frac{1}{10}}=\frac{b}{\frac{1}{12}}=\frac{c}{\frac{1}{15}}=\frac{a-b}{\frac{1}{10}-\frac{1}{12}}=\frac{3}{\frac{1}{60}}=180\)

  =>\(\begin{cases}a=180.\frac{1}{10}=18\\b=180.\frac{1}{12}=15\\c=180.\frac{1}{15}=12\end{cases}\)

  vậy số ngày làm của tổ I, II, III lần lượt là 18 ngày, 15 ngày, 12 ngày

  haha

  bởi Võ Thảo Uyên 19/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>