Tính OQ biết trên tia Ox lấy hai điểm P và Q sao cho OP=2cm, PQ=3cm

bởi A La 26/04/2019

Trên tia Ox lấy hai điểm P và Q sao cho OP=2cm; PQ=3cm. Tính OQ

Câu trả lời (1)


 • Ta có \(P,Q\) cùng thuộc tia \(Ox\), do đó \(O\) không thể nằm giữa \(P\)\(Q\)

  \(PQ=3cm\) \(>PO=2cm\) nên \(Q\) không thể nằm giữa \(O\)\(P\)

  Do đó: \(P\) nằm giữa \(O\)\(Q\)

  Khi đó: \(OQ=OP+PQ=2cm+3cm=5cm\)

  \(\Rightarrow OQ=5cm\)

  bởi Nguyễn Tâm 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan