YOMEDIA

Tính f(x)-g(x)+h(x) biết f(x)=x^3-2x^2+x+1, g(x)=x^3+x+1, h(x)=2x^2-1

bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 26/04/2019

1) Cho

f( x ) = x\(^3\)- 2x\(^2\)+ x + 1

g(x) = x\(^3\)+x + 1

h(x) = 2x\(^2\)- 1

a) Tính f(x) - g(x) + h(x) [ theo cách sử dụng cột dọc ]

b) Tìm x sao cho f(x) - g(x) + h(x) = 0

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) f(x) = x\(^3\) - 2x\(^2\) + x + 1

  - g(x) = x\(^3\) + 0x\(^2\) + x + 1

  hay f(x) = x\(^3\) - 2x\(^2\) + x + 1

  + [-g(x)] = - x\(^3\) - 0x\(^2\) - x - 1

  _________________________

  f(x) - g(x) = - 2x\(^2\)

  f(x) - g(x) = -2x\(^2\) + 0

  + h(x) = 2x\(^2\) - 1

  _________________________

  f(x) - g(x) + h(x) = - 1

  *Mk nqhĩ là z! bucminh Mk sợ làm hànq dọc cả 3 sẽ hay sai! oaoa

  bởi Huỳnh Tấn 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA