Tính độ dài đường cao ứng với cạnh 26 cm biết tổng độ dài 2 đường cao tương ứng của 2 cạnh là 48,8 cm

bởi thu phương 26/04/2019

Hai cạnh của một tam giác dài 26cm và 35cm, tổng độ dài hai đường cao tương ứng là 48,8cm, tính độ dài đường cao ứng với cạnh 26cm.

Câu trả lời (1)

 • Gọi độ dài hai đường cao tương ứng với cạnh 26cm và cạnh 35cm lần lượt là a,b (cm) (a,b>0).

  Theo đề bài và công thức tính diện tích hình tam giác, ta có:

  \(26\times a\div2=35\times b\div2\)

  \(\Rightarrow26\times a=35\times b\)

  \(\Rightarrow26\times a\div35=b\)

  \(\Rightarrow26\div35\times a=b\)

  \(\Rightarrow\frac{26}{35}\times a=b\)

  Ta có: \(a+b=48,8\)

  \(\Rightarrow a+\frac{26}{35}\times a=48,8\)

  \(\Rightarrow a\times\left(1+\frac{26}{35}\right)=48,8\)

  \(\Rightarrow a\times\frac{61}{35}=48,8\)

  \(\Rightarrow a=48,8\div\frac{61}{35}\)

  \(\Rightarrow a=48,8\times\frac{35}{61}\)

  \(\Rightarrow a=28\)

  Vậy độ dài đường cao tương ứng với cạnh 26cm là 28cm.

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan