Tính các cạnh còn lại của tam giác có quan hệ với nhau theo tỉ số 3, 5, 7 và cạnh lớn nhất là 14

bởi Tay Thu 26/04/2019

Các cạnh của tam giác có quan hệ với nhau theo tỉ số:3,5,7.Biết cạnh lớn nhất là 14.Tính các cạnh còn lại?

*Các bn cố giải nhanh giùm mik nha mai mik cần rồi*

Câu trả lời (1)

 • Gọi các cạnh của tam giác lần lượt là a,b,c. Dễ thấy: c là cạnh lớn nhất

  ĐK: 0<a<b<c

  Theo bài ra, ta có:

  \(\dfrac{a}{3}=\dfrac{b}{5}=\dfrac{c}{7}\); \(c=14\)

  Thay \(c=14\) vào \(\dfrac{a}{3}=\dfrac{b}{5}=\dfrac{c}{7}\), ta có:

  \(\dfrac{a}{3}=\dfrac{b}{5}=\dfrac{14}{7};\Rightarrow\dfrac{a}{3}=\dfrac{b}{5}=2\)

  Có:

  \(\dfrac{a}{3}=2\Rightarrow a=2.3=6\\\dfrac{b}{5}=2\Rightarrow b=2.5=10 \)

  Vậy: Các cạnh của tam giác trên lần lượt là: \(\left\{6;10;14\right\}\)

  bởi Đặng Thắng 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan