YOMEDIA

Tìm x, y, z biết x : 2 = y : 3 = z : 2 và x - 2y + 3z = 4

bởi Thùy Trang 12/11/2018

Tìm các số x, y , z biết rằng : x : 2 = y : 3 = z : 2 và x - 2y + 3z = 4

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • ta có : \(\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z}{2}\)

  áp dụng tính chất dảy tỉ số bằng nhau

  ta có :\(\dfrac{x-2y+3z}{2-2.3+3.2}=\dfrac{4}{2-6+6}=\dfrac{4}{2}=2\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{x}{2}=2\\\dfrac{y}{3}=2\\\dfrac{z}{2}=2\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=4\\y=6\\z=4\end{matrix}\right.\) vậy \(x=4;y=6;z=4\)

  bởi Nguyễn Huyền 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA