AMBIENT

Tìm x, y biết x/2=y/5 và x+y=-2

bởi ✪ Kudo❄Shinichi ✪ »Sƙƴ« 15/12/2018

Tìm hai số x và y biết:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

 
RANDOM

Câu trả lời (8)

 • Giải theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

   
  bởi Midoriya Izuku 15/12/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  \frac{x}{2}=\frac{y}{5}=\frac{x+y}{2+5}=\frac{-21}{7}=-3

  Từ: \frac{x}{2}=-3 \rightarrow x=-6

  \frac{y}{5}=-3 \rightarrow y= -15

  bởi Hồ Thảo Lam Anh 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Theo đề ta có:

  x/2=y/5 và x+y=21

  ÁP DỤNG TÍNH CHẤT DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU TA CÓ:

  X/2=Y/5 = X+Y/5+2 = -21/7= -3

  Suy ra: x/2=-3 nên x=(-3).2=-6

             y/5=-3 nên y=(-3).5=-15

            Vậy x=-6, y=-15

  bởi Trần Duy Hải Hoàng 17/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Theo đề bài, ta có: x/2=y/5 và x+y=21

  Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  x/2=y/5=x+y/2+5=-3

  Suy ra x=-3.2=-6

            y=-3.5=-15

    Vậy: x=-6, y=-15

  bởi Nguyễn Anh Quân 17/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta có: \frac{x}{2}=\frac{y}{5}

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  \frac{x}{2}=\frac{y}{5}=\frac{x+y}{2+5}=\frac{-21}{7}=-3

  Do đó:

  • \frac{x}{2}=-3\rightarrow x=2.(-3)=-6 (thỏa mãn điều kiện)
  • \frac{y}{5}=-3\rightarrow x=5.(-3)=-15 (thỏa mãn điều kiện)

  Vậy x=-6;y=-15

  Chúc các bạn học tốt!

   

  bởi Trương Huy Hoàng 20/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Theo đề bài ,ta có :x-y=-21

  \frac{x}{2}=\frac{y}{5}=\frac{x-y}{2-5}=\frac{-21}{-3}=7

  =>\frac{x}{2}=7=>x=2.7=14

       \frac{y}{5}=7=>y=5.7=35

  Vậy x=14 ;y=35

  bởi Vua Ảo Tưởng 16/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>