YOMEDIA

Tìm x thuộc Z để (3x-1)/(x-1) có giá trị là số nguyên

bởi Chai Chai 12/04/2019

Bài 1:

Cho \(P\left(x\right)=ax+b\) với a, b là các hằng số và a, b \(\in Z\). Chứng minh rằng không thể đồng thời có \(P\left(13\right)=2015\)\(P\left(4\right)=783\).

Bài 2: Tìm \(x\in Z\) để:

1) \(\dfrac{3x-1}{x-1}\) có giá trị là số nguyên.

2) \(\dfrac{2x^2+3x-20}{x-3}\) có giá trị là số nguyên.

Mấy bạn giúp mình với ạ.

Ace Legona, Hương Yangg, Nguyễn Huy Tú, ngonhuminh, ....

RANDOM

Câu trả lời (2)

 • Bài 1

  Cách giải của mình luôn hướng đến cái tổng quát mở rộng phát triển bài toán không đơn thuần là tìm ra cái đáp số cho bài toán

  \(P\left(13\right)=13a+b=2015\Rightarrow b=2015-13a=13\left(155-a\right)\left(1\right)\)

  \(P\left(14\right)=14a+b=13a+b+b=2015+b=783\Rightarrow b=783-2015\left(2\right)\)

  \(a,b\in Z...\left(1\right)\Rightarrow b⋮13...\left(2\right)783⋮̸13\Rightarrow b⋮̸13\Rightarrow P\left(14\right)\ne783\)

  Bài 2

  \(A=\dfrac{3x-1}{x-1}=\dfrac{3\left(x-1\right)+2}{x-1}=3+\dfrac{2}{x-1}\)

  để A nguyên => x-1 là ước của 2

  x=1+{-2,-1,1,2}

  x={-1,0,2,3}

  bởi Phươngg Lê 12/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1

  Cách giải của mình luôn hướng đến cái tổng quát mở rộng phát triển bài toán không đơn thuần là tìm ra cái đáp số cho bài toán

  P(13)=13a+b=2015b=201513a=13(155a)(1)

  P(14)=14a+b=13a+b+b=2015+b=783b=7832015(2)

  a,bZ...(1)b13...(2)783̸13b̸13P(14)783

  Bài 2

  A=3x1x1=3(x1)+2x1=3+2x1

  để A nguyên => x-1 là ước của 2

  x=1+{-2,-1,1,2}

  x={-1,0,2,3}

  bởi Hacker mũ trắng 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA