Tìm số nguyên x để P=13/17-x có giá trị lớn nhất

bởi Lê Minh Trí 21/01/2019

Tìm số nguyên x để biểu thức \(P=\dfrac{13}{17-x}\) có giá trị lớn nhất.

Câu trả lời (1)

  • \(P_{ln}\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left(17-x\right)_{nn}\\17-x>0\end{matrix}\right.\Rightarrow x=16\)

    \(P_{ln}=\dfrac{13}{17-16}=13\)

    khi x=16

    bởi Phạm Hiền Huệ 21/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan