AMBIENT

Tìm f(x) và g(x) biết f(x)+ g(x) = x^3 +6x^2 + 3x^4, f(x) - g(x) = 2x^3 -x^2 + 3x^4

bởi Lê Nhật Minh 08/05/2019

Cho 2 đa thức :
f(x)+ g(x) = x^3 +6x^2 + 3x^4
f(x) - G(x) = 2x^3 -x^2 + 3x^4
Tìm f(x) và g(x)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Áp dụng quy tắc tổng hiệu đó

  \(f\left(x\right)=\dfrac{\left(x^3+6x^2+3x^4\right)+\left(2x^3-x^2+3x^4\right)}{2}\)

  Vậy \(f\left(x\right)=\dfrac{6x^4+3x^3+5x^2}{2}=3x^4+1,5x^3+2,5x^2\)

  \(g\left(x\right)=\left(x^3+6x^2+3x^4\right)-f\left(x\right)\)

  \(=\left(x^3+6x^2+3x^4\right)-\left(3x^4+1,5x^3+2,5x^2\right)\)

  \(=x^3+6x^2+3x^4-3x^4-1,5x^3-2,5x^2\)

  \(=\left(3x^4-3x^4\right)+\left(x^3-1,5x^3\right)+\left(6x^2-2,5x^2\right)\)

  Vậy \(g\left(x\right)=-0,5x^3+3,5x^2\)

  bởi Nguyễn Long 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>